փակիր գրադարանի այս բաժինը Սէկիւր Քահանայ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եւ ընտանեկան պատասխանիք կրօնից դէմ