փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիսակ
Դիտել փաստաթուղթը Մի կաթիլ արտօսր զոր կը հեղու Սիսակ հայ մոխիրին վերայ