Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Թափառական հրէայ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: (Le Juif Errant): Հատոր առաջին, թիւ 1: Թարգմանեաց ի գաղղիերէն բնագրէ Ս. Ոսկանեան: Հրատարակիչ Խ. Օսկանեան: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.՝ 13x8 սմ։
23 էջ։
File size: 7,15 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia