Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Սէրսէրի եէհուտի եանի թափառական հրեայ: Հտ. 1
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Վէզիր խանընտա Յ. Մինասեան թապխանէսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1863
Notes: Ֆրանսըզ միւէլլիֆլէրինտէն Էօժէն Սիւ նամ Մէշհուր միւէլլիֆին ժիւիֆ էրան նամ նատիր իւլ էմսալ քիթապընըն թէրճէմէսի: Միւթէրճիմ Կարապետ Յ. Փանոսեան: Ճիլտի էվվէլ: Թափառական հրեան: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Թարգմ. ֆրանսերենից Կարապետ Փանոսեան: Հատոր առաջին:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Թվայնացված օրինակում բացակա են՝ 135-138 էջերը:
Շարվ. 23,5x15,5 սմ։
300 էջ։
File size: 131 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 216-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia