փակիր գրադարանի այս բաժինը Ստչիգովսկի, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածնի աւետարանը