փակիր գրադարանի այս բաժինը Ստրժիգովսկի, Յոզեֆ
Դիտել փաստաթուղթը Das Etschmiadzin-Evangeliar