փակիր գրադարանի այս բաժինը Վահրամ վարդապետ
Դիտել փաստաթուղթը Բան ի Յայտնութիւն տեառն եւ յօծումն Լեւոնի Գ արքայի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ