Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վէրն Ժիւլ
Title: Եիրմի պին ֆարսախ տէնիզլէր ալթընտա Սէյահաթ
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Պիպերյանի
Publisher (as it is on book): Կ. Պիպէրեան մաթպաասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլ
Year of Publication: 1892
Notes: Միւթէատտիտ վէ ղայէթ կիւզէլ ռէսիմլէր իլէ միւզէյեէն: Ֆէննի րօման (գիտական): Ճիլտի էվվէլ: Միւթէրճիմ Մ. Պ. Արապաճեան: Նաշիրի Կարապետ Պիպէրեան:
20 000 լյո ջրի տակ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Եիրմի պին ֆարսախ տէնիզլէր ալթընտա Սէյահաթ (1892, հտ. 2) գրքին:
Շարվ.` 17x10 սմ։
351 էջ։
File size: 62,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia