փակիր գրադարանի այս բաժինը Վրդանիսեան, Ստեփաննոս
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Բէգ