փակիր գրադարանի այս բաժինը Տալմոնթէ, Բարդուղիմէոս
Դիտել փաստաթուղթը Ամսօրեայ մտածութիւնք վասն քահանայից եւ խրատք կարեւորք