փակիր գրադարանի այս բաժինը Տաղաւարեան, Նազարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց ֆրանսերենէ ի հայ