փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Սարգսեանց, Մակար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեռնարկ գծագրութեան