փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Սարգսեանց, Միրզա
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղի շուրջը