փակիր գրադարանի այս բաժինը Տը Պէռնարտէն Սէն Փիէր
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 285 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինիէ (1881, 2-րդ տպագր.)