փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիսօ
Դիտել փաստաթուղթը Օնանականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ