փակիր գրադարանի այս բաժինը Տրոզ, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւնք ուրումն քրիստոնեայ իմաստասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք յաղագս քրիստոսական հաւատոյ ի ցոյց ճշմարտութեան նորին