փակիր գրադարանի այս բաժինը Տօնէլեան, Զապէլ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի (1897)