փակիր գրադարանի այս բաժինը Փաշաեան, Յակոբ Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Միսաֆիր ապտալ եախօտ տիւնեատէ տէրտսիզ օլմանըն չարէսի
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ Միւնշէաթ
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ իւլ-իւլում (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Շիրին Յովսէփ. եախօտ ատիլին միւքեաֆաթը