փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան, Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժ վերծանութեան