Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ատենագրութիւնք ազգային ընդհանուր ժողովոյ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Բացում 1874 ամին: Նիստ Ե. : 4 հոկտեմբեր 1874: Պաշտօնական հրատարակութիւնք ազգային պատրիարքարանի: Թիւ 5: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 20x15 սմ։
(33-46) երկսյուն էջ։
File size: 6,01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia