փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայոց հոգևոր տեսչություն
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց Սրբազան տեղեաց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն Մատթէոսի աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք գեներալ-լէյտենանտ կնեազ Մատաթովին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կեանք հին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս Էփիմերտէ
Դիտել փաստաթուղթը Վահան Մամիկոնեան