փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Փափազյան
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Գամէլիազարդ տիկին
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ (1858, 1008 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալի մանրավէպներ ժողովրդական
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան մանկանց, որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Աղքատասիրաց ընկերութեան որ ի Միջագիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրէաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի եւ ներքին վերատեսչի Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատք տղայոց համար բացատրուած
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Սուրբ Հոգիին գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմաի մուֆիտ
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական հանգիստ սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ազգ. պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական գիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս ի Վատիկան