փակիր գրադարանի այս բաժինը Պողոս Քիրիշչյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տարերք բնական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին քայլ բարւոքման Ազգիս հայոց ի Հայաստան աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզ պաթագհանէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Բնական բարոյական եւ մտաւորական դաստիարակութիւն մանկանց կաթէ կտրելէն մինչեւ 7 տարեկան հասակը ի պէտս Մարց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովրդեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բառաքննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հրաշալիք բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Շարգ Մուհարէպէսի Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն ֆիզիգայ Պօղոս Պատուելւոյն ի պէտս դպրոցականաց: Հտ. Ա (1877)