փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Ամենափրկիչ վանք
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբարի քերականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ի պէտս փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք հոգեւորք