փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա. Հ. Մելիք-Շահնազարյանց
Դիտել փաստաթուղթը Բանահիւսութեան տեսութիւն