Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մէզպուրեան, Ներսէս
Title: Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա. Համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Քերթուած Ն. Ս. Մէզպուրեան: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Տպակից է՝ Վահագն (1871); Ժպիտք եւ արտասուք (1871); Հազարփէշէն (1912); Յիշատակաց ծաղիկներ (1893); Մարդիկ արածում են (1910) գրքերին:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
19 էջ։
File size: 3,34 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia