փակիր գրադարանի այս բաժինը Արոր
Դիտել փաստաթուղթը Արցախ
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի N 3
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունու եւ նրա քսանը հինգ տարւայ գրական գործունէութեան առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Էհզարի քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Էվէլինա
Դիտել փաստաթուղթը Թշւառ Լիզա
Դիտել փաստաթուղթը Խոչնդոտ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ բարձրագոյնս հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսաւորչի Հայաստանի վասն 1897թ.
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի մշակը
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին