փակիր գրադարանի այս բաժինը Գևորգ Զարդարյան
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Արլենքուրի մենակեացը
Դիտել փաստաթուղթը Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխքէն փախած մարդ մը կամ դժոխոց սուրհանդակը: Տետր Ա-Է
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտի ընտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Ա, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Բ, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Կիւսթավ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի
Դիտել փաստաթուղթը Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ եւ Աղթամար ու Սիս
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենասիրութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հերման եւ Դորոթէա
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Մայտա
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Գ
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ Միւնշէաթ
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի կամ նուէր ուսանողաց եւ ուսանողուհեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմ ընդդէմ թշնամեաց մարդկային կենաց կամ առողջ, երջանիկ եւ երկար կեանք անցնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Սէտայէ գարշը սէտա
Դիտել փաստաթուղթը Րէվէրսուրուս եախօտ Թիւրքիա վէ Բաբալըք իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Օդային սուրհանդակ
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին Հայոց 4368 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԵ-1325 (Կ. Պոլիս )
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322