փակիր գրադարանի այս բաժինը Երևան
Դիտել փաստաթուղթը Բողբոջ: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Երեւանի նահանգի բուսականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Էլ չարէս ինչ կամ երկու սիրահար
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր եւ ժամանակագրական աղիւսակ ընդհանուր եւ ազգային պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիկան եւ նորա վերայ ունեցած մեզնից շատերի հասկացողութիւնը այլև պատասխան «Թռչնիկի»
Դիտել փաստաթուղթը Մօդա
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք «Մշակի» 129 համարում տպուած ու «Հին-բարեկամ» անունով ստորագրուած յօդուածին
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Սենեքերիմ թագաւոր հայոց Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Քնար
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ ընտանի
Դիտել փաստաթուղթը Օժանդակ կրթութիւններ հայկական գեղագրութեան օրինակների
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարաշինութեան ազգիս հայոց ՌՅԻԵ=1325 ևս և գուշակութիւնք օդոց (Երևան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3984 եւս և տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3987- եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԹ-1329 ՌՅԼ-1330 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութիւն Ազգիս 3990 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԼԲ-1332 եւ ՌՅԼԳ-1333
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ի սկզբնավորութեան Ազգիս հայոց 3991 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԼԳ-1333 ՌՅԼԴ-1334 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց... 3992 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԼԴ-1334 ՌՅԼԵ-1335 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով