փակիր գրադարանի այս բաժինը Կալկաթա
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք տեառն Յովհաննու Խաչկեան խաչակիր աւագ քահանայի եւ ասպետի
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիր
Դիտել փաստաթուղթը Թաթառ Անձրեւածին
Դիտել փաստաթուղթը Խաչ եւ գաւազան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէականութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ յատուկ ի պէտս դպրատանց Հնդկաստանի եւ Ջուղայ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի փոքրիկ
Դիտել փաստաթուղթը Հնդկաստան: Քաղեալ ի 715 եւ 716 թուոց Արշալուսոյ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կարգք եւ կանոնք վասն կառավարութեան եւ առաջնորդութեան հայկեան մարդասիրական ճեմարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան ի դիմադրական յայտարարութեանց պարոն Յարութիւնի Թ. Յովհանեանց միջոցաւ թուոց 681 և 682 Արշալուսոյ օրագրի
Դիտել փաստաթուղթը Ջավա կամ ընդհանուր ծանօթութիւն բազմակղզի ծովու Արեւելեան Հնդկաց` ուր շարժի Հոլանդացւոց տէրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վահան հաւատոյ ուղղափառութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսիլ արժանեաց ի դաստիարակութիւն աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն 1854