փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր-Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Խալիֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Հայուհեաց խնամատար ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանի վասն 1888 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Շխնոց
Դիտել փաստաթուղթը Ով է յանցաւորը
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ ամի տեառն