Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ որ կատարի ի մէջ գիշերի ի դէմս հօր Աստուծոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): տպ. Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1890
Notes: 438 էջից հետո նոր էջակալությամբ (1-145) առանց տիտղոսաթերթի՝ «Քաղուած հանգստեան շարականաց»: (1-78) էջով` առանց տիտղոսաթերթի` «Այցելութիւն հիւանդաց»: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից և «Հայ գիրքը 1851-1900 թվականներին» մատենագիտությունից: Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 127 էջի փոխարեն տպագրված է՝ 125: Գրքում 224-228, 370-373 էջերը բացակայում են:
Շարվ.` 8,5x5 սմ։
438, 145, 78 էջ, նկ.։
File size: 127 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 346-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia