Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: [Պապիկեան Հմայեակ]
Title: Տարերք չափաբերութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1858
Notes: Ի պէտս ազգային վարժարանաց: Գրահաշիւ: Մասն Ա: Գրքում բացակայում են 227-238 էջերը:
Հեղինակի տվյալը վերցված է նույն գրքի 1875, 1886 թթ. հրատարակություններից:
Շարվ. 13,4x8 սմ։
240 էջ։
File size: 25.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia