Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քանի մը խօսք Արշալոյս Արարատեան օրագրին 403=406 թիւերուն բանասիրականին մէջ ազգասիրի մը յօդուածներուն վրայ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1852
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից: Տպագրության վայրի, թվականի և տպարանի տվյալները վերցված են բնագրի վերջին էջից:
Շարվ. 17x9 սմ։
8 էջ։
File size: 3,31 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-266
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia