Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փեդրոս
Title: Առակք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1855
Notes: Փեդրոսի ազատագրին Աւգոստեայ ինքնակալի առակք: Թարգմանեալ ի ձեռն տեառն Հ. Եդուարդայ Հիւրմիւզեան արքեպիսկոպոսի Շիրակայ ի Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 19,5x9,5 սմ։
112 էջ:
File size: 25,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia