Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիգուորի Ալփոնսոս
Title: Լիկուռը նամ ազիզին էօլիւմ թէտարիքի եախօտ Պէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար մանասթըրընտա պասմա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1858
Notes: Երանելի ս. Լիգուորիի նախապատրաստութիւնը մահվան եւ նրա վարքը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Աթոռակալ Առաքելեան Կարապետ վարդապետ Ղայրէթիյլէ Իթալիան լիսանընտան թէրճիւմէ: Թարգմանեց իտալերենից Կարապետ Առաքելեան:
Շարվ. 11x6 սմ։
Ը, 569, 2 էջ:
File size: 39,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 296-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia