Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիգուորի Ալփոնսոս
Title: Նամ ազիզին Էօլիւմ թէտարիքի եախօտ էպէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար Մանասթըրընտա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1883
Notes: Էնգարէ փիսքօփոսու Առաքելեան Կարապետ Վարդապետին: Ղայրէթիյլէ Իթալիան լիսանընտան թէրճիւմէ: Իքինճի պասմա:
Երանելի ս. Լիգուորիի նախապատրաստութիւնը մահվան եւ նրա վարքը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 11x6,5 սմ։
566, 2 չհ. էջ։
File size: 135 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 275-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia