Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիգուորի, Ալփոնսոս
Title: Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1852
Notes: Ա տիտղոսաթերթ՝ Երանելւոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց :
Բ տիտղոսաթերթ՝ Սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ Երգք զղջականք առ Յիսուս եւ առ Մարիամ:
Գրքում ներառված են նույն հեղինակի երկու ստեղծագործությունները՝ առանձին էջակալությամբ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 585, իսկ Մխիթ. գրացուցակներում` 418:
Շարվ. 10x5,5 սմ։
6 չհ., 585, 63 էջ։
File size: 69,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 25697-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia