Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մարթէն, Էմէ Լ.
Title: Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց
Publisher (standardized): տպագր. Պողոս Քիրիշչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիրիշճեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Ի Լ. Էմէ Մարթէնէ: Գործ պսակեալ ի ճեմարանէն գաղիոյ: Հատոր Ա: Թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէ Ա. Մ. Գարագաշեանէ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ Մատենաշարի տվյալները. «Ազգային ժողովրդական մատենադարան: Արդեամբք գործակցութեամբ Որդիկ էֆէնտի Քէմհաճեանի: Շրջան Ա, Հատոր առաջին Շապիկից հետո՝«Ազգային ժողովրդական մատենադարան: Հաւաքածոյ պատմական, ուսումնական մատենագրական, արհեստական, փիլիսոփայական, վերացեալ եւ գրական գիտութեանց մատենաից»:Տիտղոսաթերթը՝ էջ Ժ-ից հետո:Տիտղոսաթերթից առաջ՝ «Ընկերական փիլիսոփայութիւն: Դաստիարակութիւն մարց: Ա»:
Տպակից է՝ Բարոյական սկզբունք (1851); Գործնական բարոյագիտութիւն (1893); Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք (1863); Գիրք ժողովրդեան (1870); Նուէր հոգեւոր (1866); Հրաշալիք բնութեան (1870); Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց (1887); Նուէր Կաղանդի կամ փոքրիկ հաւաքածոյ օգտակար խրատուց եւ գեղեցիկ օրինական (1882); Յետին վհուկն (1871):
Շարվ. 16x8 սմ։
Ժ, ԼԶ, 146 էջ։
File size: 26,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 9076-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia