Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չամուրճեան, Յովհաննէս
Title: Իրաւախոհ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ էջմիածնական դաւանութեանց մակագրեալ գրքին վրայ քննութիւն: Յօրինեաց Յովհաննէս Պրուսացի Տ. Կարապետեան Տէրոյենց: Հատոր Գ:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 215, 216 էջերի փոխարեն տպագրված 115, 116։
Տպակից է՝ Իրաւախոհ: Հտ. Ա (1868); Իրավախոհ: Հտ. Բ (1869) գրքերին:
Շարվ.` 12x8 սմ։
295 էջ։
File size: 58,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia