Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ըփհամ Թովմաս
Title: Տարերք մտաւորական փիլիսոփայութեան վարժարաններու եւ բարձրագոյն դպրոցներու համար
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Յօրինեաց Թովմաս Ք. Ըփհամ վարժապետ մտաւորական եւ բարոյական փիլիսոփայութեան: Թարգմանեաց յանգղիականէն Տ. Ղազարոս Պօղոսեան: Երկրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 19,5x10,5 սմ։
ԺԴ, 808 էջ։
File size: 181 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Ա.Ե.-1248
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia