Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կեանք գեներալ-լէյտենանտ կնեազ Մատաթովին
Publisher (standardized): տպ. Հայոց հոգևոր տեսչության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի հոգեւոր դպրոցին հայոց Ղարաբաղու
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի Շուշի
Year of Publication: 1870
Notes: Տպագրութիւն երկրորդ: Սանկտ-Պետերբուրգ, ՛ի տպարանի զինուորուսուցչական գործարանաց Շ տարին, 1863: Թարգմանեաց ՛ի ռուսաց լեզուէ ՛ի Հայ աշխարհօրէն բարբառ Հայկ Համբարձումեան Խաչատրեանց: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 15,5x10 սմ։
VI, 176 էջ։
File size: 39,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-911
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia