Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Բռէսանսէ Էտմօն
Title: Տիեզերական ժողով Վատիկանայ
Publisher (standardized): տպագր. Ճեմիեթի իլմիեի Օսմանիե
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ճէմիյէթի իլմիյէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Նախաշաւիղք նորա եւ կազմութիւն: Թարգմանութիւն և առաջաբանի հեղինակ՝ Յովսէփ Շիշմանեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպարանի, իսկ տպագրության թվականը` հարցականով:
Շարվ.` 16x9 սմ։
Ը, 71 էջ։
File size: 18,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia