Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լամընէ
Title: Գիրք ժողովրդեան
Publisher (standardized): տպագր. Պողոս Քիրիշչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիրիշճեան եւ ընկ.
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիականէ [և առաջաբանը՝ Մ. Աճէմեան]: Հեղինակը վերցված է առաջաբանից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Բարոյական սկզբունք (1851); Գործնական բարոյագիտութիւն (1893); Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք (1863); Նուէր հոգեւոր (1866); Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց (1870); Հրաշալիք բնութեան (1870); Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց (1887); Նուէր Կաղանդի կամ փոքրիկ հաւաքածոյ օգտակար խրատուց եւ գեղեցիկ օրինական (1882); Յետին վհուկն (1871):
Շարվ. 13x8 սմ։
ԺԲ, 144 էջ։
File size: 21,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 9074-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia