Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Նիստ առաջին: Զկնի երեսփոխանական վերակազմութեան: 21 օգոստոս 1870: Պաշտօնական հրատարակութիւն ազգային պատրիարքարանի: Թիւ 1: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 21x15 սմ։
12 երկսյուն էջ։
File size: 5,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia