փակիր գրադարանի այս բաժինը 1871
Դիտել փաստաթուղթը The deserted village
Դիտել փաստաթուղթը Несколько словъ о названiяхъ древнихъ армянскихъ месяцевъ
Դիտել փաստաթուղթը Ալճէպրա կամ գրահաշիւ
Դիտել փաստաթուղթը Այրի մայրն ու միամօր որդեակը
Դիտել փաստաթուղթը Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք
Դիտել փաստաթուղթը Աշ եախօտ չիչէք իլլէթինին պիրիճիք թէտպիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ապացոյց առաքելադիր աւանդութեան յաղագս Սուրբ Աստուած խաչեցարիւ երգելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տեղեկագրութիւն վիճակին Նիկոմիդիոյ, այցելութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ առաջին (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսուներորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւերեքերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւերկուերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւհինգերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւմէկերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւչորսերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւվեցերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ինեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ութեւտասերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներեքերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներկուերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսաներորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւիններորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւհինգերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւչորսերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեւվեցերորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեօթներորդ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քսանեօթներորդ (ԻԸ) (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց 1872 թուականին Քրիստոսի Հայոց ՌՅԻԱ-1321 (1871, 223 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց 1872 թուականին Քրիստոսի Հայոց ՌՅԻԱ-1321 (1871, 76 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Արլենքուրի մենակեացը
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք ազնիւ-տղային եւ թռչնոյն հետաքրքրական վէպը
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն երկրագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բնական տարեցոյց 1872 նահանջ թվին Քրիստոսի (1871, 166 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Բնական տարեցոյց 1872 նահանջ թվին Քրիստոսի (1871, 184 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գատիմ մըքեասլէրին ճէտիտլէր վէ ճէտիտլէրին գատիմլէրէ
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գեղագրութիւն հայերէն, գաղղիերէն, յունարէն եւ տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, տպ. Թադևոս Տիվիթճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, տպ. Հովսեփ Գավաֆյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 1 (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Բէգ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան որ է տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկտետեայ Իմաստասիրի առածք բարոյականք
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան Ագապեան վարժարանի
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 1
Դիտել փաստաթուղթը Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 2
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խնձորածախ տղայոց պատմութիւնը կամ մեծ պապի թուաբանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Էօմրիւ Էվլիա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասորւոյ Պատրիարքի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ժպիտք եւ արտասուք
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի յուղարկաւորութեան Պօղոս Պէյի Տիւզեան դամբանական ճառ
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր Սրբազան տեղեաց եւ նորա պաշտօնական քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն առողջութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կրազիէլլա (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիարէն լեզուի ընթերցման ի պէտս հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն առ ընտրողս
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Մահի Ֆիրուզ իլէ Րազի նիհան
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայ քահանայապետը կամ ինչ պէտք է քահանայապետին աշխարհական իշխանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայ քահանայապետին կարծեցեալ նախագահութիւնը: Տետր առաջին
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ շերամաբանութեան կամ շերամ սնուցանելու կերպը
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բազմաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ ուղղեցոյց արքայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ եւ Մէլիք-Ատիլ կամ յիշատակարան քաղեալ ի պատմութենէ խաչակրաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Գ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդու կազմուածք
Դիտել փաստաթուղթը Մէթթէրնիք
Դիտել փաստաթուղթը Մի կտոր հացի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ Միւնշէաթ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն պարապութեան կաթողիկոսական եւ պատրիարքական աթոռոյն Կիւլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յանոսի յաղագս պապին եւ ժողովոյ նորա
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական կեանք
Դիտել փաստաթուղթը Յետին վհուկն
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորակ քարոզեալ ի ժողովի երիցանց եւ քարոզչաց աւետարանական Հայոց Խարբերդու
Դիտել փաստաթուղթը Նախնի շրջաբերական թուղթ առ ամենայն եկեղեցիս Հայոց որ ընդ իշխանութեամբ Օսմանեան պետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նասրէթտին հօճանըն թօհաֆ լաթիֆէլէրի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ազգ. պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր օրացոյց ժողովրդական 1872 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 1321
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պալերմացի Վարդուհին
Դիտել փաստաթուղթը Պապ եւ Աւետարան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871, Բ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից անցելոց Սէվանայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատուէր Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն եւ ճակատամարտ Գաղղիոյ ու Բրուսիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Սէր
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Խաչ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին եւ Նոր ուխտի եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Սօնդիպի
Դիտել փաստաթուղթը Վահագն
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետարան ընդհանրական ուղղափառ եկեղեցւոյ հանդերձ տարբերութեամբ որ ընդ այլ եկեղեցիս քրիստոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Վիճակահանութեամբ ամուսնութիւն եւ հարստութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Վրէժ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ազգային կրթական խորհրդոյ առ ամենապատիւ սրբազան պատրիարք հայրն եւ առ քաղաքական ժողովն ազգային կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողովն Ազգ. կեդրոնական վարչութեան 30 ապրիլ 1871
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան 1870-1871 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տեսական եւ գործնական առաջնորդ ռուս լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԱ ամին գիր տարւոյ Է
Դիտել փաստաթուղթը Տօրա
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան ի Նոր Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Փնջիկ
Դիտել փաստաթուղթը Քէֆարէթ Հագգընտա ինճիլի շէրիֆին Թալիմաթը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս ի Վատիկան
Դիտել փաստաթուղթը Օնանականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց Հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Օրիորդ Լագէնթինի