Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղեկագիրք գաւառական հարստահարութեանց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Պաշտօնական հրատարակութիւնք ազգային պատրիարքարանի: Ներկայացեալ առ Բ. Դուռն յանուն Ազգային ժողովոյ ի 11 ապրիլի 1872: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 20,5x15 սմ։
44 երկսյուն էջ։
File size: 18,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-401
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia