Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Каталогъ библiотеки Эриванской гимназiи
Publisher (standardized): Типографiя канцелярiи Главноначальствущаго гражданскою частiю на Кавказъ
Publisher (as it is on book): Типографiя канцелярiи Главноначальствущаго гражданскою частiю на Кавказъ
Place (standardized): Тифлисъ
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1886
Notes: Составилъ инспекторъ П. Твердый. ՀԱԳ-ի այս գրացուցակի օրինակներից մեկը տարբերվում է մյուսներից՝ իր կազմում ունենալով բազմաթիվ լրացուցիչ ներդիր էջեր, որոնցում առկա են ձեռագիր հավելումներ: Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 328-րդ էջում նշում է. «Գրացուցակում նյութը դասավորված է ըստ առարկաների (կա 12 բաժին): Առանձնացված են բարձր ու ցածր տարիքի սովորողների երկու բաժիններ: Վերջում կա գրացուցակում ներկայացված գրքերի այբբենական անվանացանկ (հիմնականում հեղինակային): Ներկայացված գրքերի հիմնական մասը ռուսերեն է, կան նաև հայերեն, վրացերեն, արևմտաեվրոպական լեզուներով գրքեր: Հայերեն հատուկենտ գրքերը նկարագրված են նախ ռուսերեն թարգմանությամբ, ապա հայերեն»:1889 թվականին լույս է տեսել այս գրացուցակի 1-ին լրացումը՝ երկու տարբեր գրքով: Առաջին օրինակը բաղկացած է 23 էջից (1-ое дополненiе къ каталогу ученической библиотеки Эриванской гимназiи): Երկրորդ օրինակը (105 էջ, 1-ое дополненiе къ каталогу библиотеки Эриванской гимназiи) իր մեջ ընդգրկում է բուն գրացուցակի (1886 թ.) ամբողջական հավելվածը:
Շապիկը գծափակ: Բնագիրը՝ ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն և արևմտաեվրոպական լեզուներով:
Շարվ. 19x13 սմ։
192 էջ։
File size: 75,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia