փակիր գրադարանի այս բաժինը 1887
Դիտել փաստաթուղթը 'Ահտ ը ճէտիտ 'ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն քէլամը
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Արաքսիա կամ վարժուհին
Դիտել փաստաթուղթը Բախտ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամ ամենեցուն կամ ընկեր ճանապարհորդաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարիս ֆաճիալարը եախօտ Բարիսին միւէսսիր վագաալարը: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն Հայ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց, դպրոցաց եւ ընտանեաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Զաւեշտական գուշակութիւնք Բոժոժիկի 1887
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Լէթայիֆ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ վարուց սրբոց եւ տօնակատարութիւնք Հայաստանեայց Սրբոյ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն ի Պոմպէյ հնդկաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1888 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 3995-3996 եւ տօմ. թուականին ՌՅԼԷ-1337