փակիր գրադարանի այս բաժինը 1890
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս եւ իւր բազմադարեան գաղտնիքն
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահը արամագ
Դիտել փաստաթուղթը Այրարատ
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Արձագանգ Բարիզի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզ սէվտալէրի
Դիտել փաստաթուղթը Բարիսին հագիգի էսրարը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարիսին հագիգի էսրարը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարիստէ նէլէր օլուր: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Բողբոջ: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն Ս. Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց, արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղից
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական ընդարձակ բառարան թուրքերէնէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գութանաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունու եւ նրա քսանը հինգ տարւայ գրական գործունէութեան առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Դիտակ 1891 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ի զանգակն (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Էօյլէ սատէ սէօյլէ քի գօլայճա անկլայայըմ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ինսանըն կիւնահը
Դիտել փաստաթուղթը Իփէք պէօճէքլէրի պէսլէմէսի վէ պէօճէքլէրէ արիզ Օլան Խասթալըգլարը հագգընտա Մուխթասար պիր րիսալէ տիր
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահըն ճէզասը
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Հագգ Ալլահ
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հէր ատէմին տօսթու եախօտ գավաիտի հըֆզը սըհհէթ
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայաթը միւնթէխապէ եախօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ձկնորսին աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի մշակը
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր ազգային պատմութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Նկարներ Հին եւ Նոր Կտակարանից
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք լեհահայոց դատաստանագրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս երգ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պաշտամանց եւ կրօնական արարողութեանց հին եւ նոր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի Եահուտի: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի Եահուտի: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի Եահուտի: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնատարերք քաղաքական տնտեսութեան